سبد خرید 0

رهگیری سفارشات

postarm - رهگیری سفارشات

رهگیری مرسولات:

مرسولات پستی دارای یک کد رهگیری ۲۰ تا ۲۴ رقمی هستند که می توان با مراجعه به سایت رهگیری پست وضعیت آن را بررسی کنید و از موقعیت آن مطلع شوید.

دریافت کد رهگیری:

کد رهگیری را می توانید از طریق اتساپ درخواست نمایید.
توجه داشته باشید که کد رهگیری در ساعت کاری 8:30 الی 1:30 ارسال می شود.

برگشت به بالا